Mašine i oprema za uduvavanje kablova

Švajcarska firma PLUMETT je pionir i svetski lider u proizvodnji mašina za uduvavanje kablova i prateće opreme koja se koristi kod uduvavanja kablova. PLUMETT takođe proizvodi mašine (vitla) za uvlačenje kablova vrhunskog kvaliteta.  Sve mašine se u celosti proizvode u Švajcarskoj, vrhunskog su kvaliteta i performansi, jako pouzdane i dugotrajne. Za sve korisnike PLUMETT-ove opreme obezbeđena je podrška, saveti, besplatne kalkulacije, rezervni delovi i servis.

Ispod možete preuzeti brošure najprodavanijih mašina za uduvavanje kablova i prateće opreme koje imamo u ponudi kao i kompletan katalog firme PLUMETT. Za sve dodatne informacije, konsultacije i savete stojimo Vam na raspolaganju.

MICROJET brošura - Plumett
MICROJET – mašina za uduvavanje mikrokablova u mikrocevi

  • Opseg prečnika mikrokablova koje može uduvavati: 1 do 8 mm
  • Opseg mikrocevi u koje može vršiti uduvavanje: 3 do 16 mm

Preuzmite PDF – MICROJET brošura

MINIJET brošura
MINIJET – mašina za uduvavanje (mikro)kablova u (mikro)cevi
  • Opseg prečnika (mikro)kablova koje može uduvavati: 4 do 16 mm
  • Opseg (mikro)cevi u koje može vršiti uduvavanje: 7 do 42 mm
  • Može uduvavati određene snopove mikrocevi u veću zaštitnu cev

Preuzmite PDF – MINIJET brošura

CABLEJET brošura
CABLEJET – mašina za uduvavanje kablova u cevi
  • Opseg prečnika kablova koje može uduvavati: 9* do 19 mm
  • Opseg cevi u koje može vršiti uduvavanje: 20** do 63 mm

* adaptacijom mašine je moguće uduvavati kablove prečnika 7 do 9 mm ali ta mogućnost zavisi i od samih performansi kabla

** postoje setovi za redukciju kojima se omogućava uduvavanje u cevi prečnika 10 do 18 mm

Preuzmite PDF – CABLEJET brošura

Superjet Plumett brošura
SUPERJET – mašina za uduvavanje kablova u cevi

  • Opseg prečnika kablova koje može uduvavati: 14* do 32 mm
  • Opseg cevi u koje može vršiti uduvavanje: 20 do 63 mm
  • Može uduvavati sve snopove (konfiguracije) mikrocevi u veću zaštitnu cev.

Preuzmite PDF – SUPERJET brošura

Y Connector Plumett brošura
Y račve za uduvavanje u zauzetu cev (cev sa postojećim kablom)
Preuzmite PDF – Y Connector brošura
Snake Eye Plumett brošura
SNAKE-EYE – robotizovani set opreme za ekspanziju optičkih mreža provlačenjem kroz postojeće cevi


Preuzmite PDF – SNAKE EYE brošura