Oprema za izgradnju dalekovoda

Na ovoj stranici možete preuzeti katalog u kome je predstavljena oprema za izgradnju dalekovoda

500 copy
U poglavlju 500 možete naći kompletnu opremu opremu za izgradnju dalekovoda i to:

– Koturače za izolovane kablove
– Vučne čarape od kevlara za izolovane kablove
– Oprema za vučenje i zamenu ACSR ili OPGW provodnika
– Koturače za srednje i visoke napone
– Vučne čarape za dalekovode
– Konektori i okretni uređaji protiv upredanja
– Alati za sečenje užadi
– Vučne stezaljke (žaba kleme) raznih vrsta
– Tirfori i lančane dizalice
– Dinamometri
– Dizalice i prateća oprema za podizanje stubova
– Merdevine
– Vučne mašine (vitla) za povlačenje dalekovoda
– Oprema za odmotavanje doboša
– Užad