Pribor za zatvaranje cevi

Na ovoj stranici možete preuzeti katalog u kome je predstavljen pribor za zatvaranje cevi

240 copy

U poglavlju 240 možete naći razni pribor za zatvaranje cevi i zaptivanje kablova na ulasku/izlasku iz cevi