Oprema za polaganje cevi i kablova u rov

Na ovoj stranici možete preuzeti kataloge u kojima je predstavljena oprema za polaganje cevi i kablova u rov.

Poglavlje 201 - OPREMA ZA POLAGANJE CEVI I KABLOVA U ROVU poglavlju 201 predstavljeni su sledeći proizvodi:

 • Roleri (valjci) za polaganje cevi
 • Oprema za vučenje (uvlačenje) cevi
 • Alati i pribor za obradu i montažu cevi
 • Četke za čišćenje cevi i kalibratori
 • Sredstva (lubrikanti) za podmazivanje cevi
 • Oprema za kalibraciju cevi i proveru curenja

Preuzmite PDF – Poglavlje 201

Poglavlje 202 - OPREMA ZA POLAGANJE CEVI I KABLOVA U ROVU poglavlju 202 predstavljeni su sledeći proizvodi:

 • Roleri (valjci) za polaganje kablova na pravcima
 • Roleri u formi okvira
 • Roleri za polaganje u krivinama i montirajuće krivine
 • Usmeravajući roleri i podupirači
 • Oprema za uvod kabla u šahtove i cevi
 • Alat za sečenje kablova, cevi i obradu ivica cevi
 • Merači dužine kabla
 • Merači dužine trase i šina
 • Šatori i suncobrani za kablmontere

Preuzmite PDF – Poglavlje 202