Oprema za polaganje 110-500 kV kablova

Na ovoj stranici možete preuzeti katalog u kome je predstavljena oprema za polaganje 110-500 kV kablova

290 copy

U poglavlju 290 možete naći sledeću opremu za polaganje 110-500 kV kablova:

  • Specijalni sistemi za polaganje i fiksiranje kablova po zidovima tunela
  • Vučne glave i kardanske spojnice
  • Oprema za odmotavanje velikih kablovskih doboša